9
wT[NNo.1


2012N63iSUNj@MIX

A `[Q
B nVCX
C ELMO


A B C _  _
A `[Q 6-0 ~1-3 6 10 2
8-0 ~1-3
B nVCX ~0-6 ~1-3 1 -17 3
~0-8 3-3
C ELMO 3-1 3-0 10 7 1
3-1 3-3


D@ELMO


I̊FAlłII